Hledáček


Zdravotní přednášky
(odkazy na You Tube)

Prof. Dr. Walter Veith (titulky)
Život v celé své kráse
Tvoje zdraví Tvoje volba
Sedíme na časované bombě
Neuvěřitelná pravda o mléku
Zdraví a štěstí
Čisté a nečisté (SK dabing)

Dr. Tim Riesenberger (titulky)
Cukrovka
Rakovina

Barbara O'Nell: (dabing)
Obklady a jejich použití
Důležitost vody a soli
Cvičení jinak
Fantastický tuk
Skutečná příčina nemocí
Hormonální nerovnováha
Játra - váš projektový manažer
Čistý vzduch a střídmost
Útvar odvozu odpadů v lidském těle

Biblické přednášky
(odkazy na You Tube)

Prof. Dr. Walter Veith (dabing)
Jen prostý člověk?

Ferdinand Varga -
série přednášek APOKALYPSA:
Čo učí Biblia o Islame
Čo učí Biblia o budúcnosti EU
Biblia o historii kresťanstva
Biblia o úlohe USA a Vatikánu
Čo hovorí Biblia o konci sveta
Čo učí Biblia o smrti
Tajomstvo šťastia podl'a Biblie
Tajomstvo čistého myslenia


Doug Batchelor -
série přednášek
ZJEVENÍ PRO DNEŠEK
VŠECHNO MÍŘÍ KE ZMĚNĚ
Přicházející vytržení podle Zjevení
Poslední pozemská říše
Stvořil Bůh Ďábla?
Maximální oběť
Nezměnitelný zákon
Velkolepé království
Odpočinek od naší práce
Nejbohatší poustevník
Okouzlující duchové
Závěrečná ohnivá bouře
Ďáblův žalář
Očištění svatyně
Zrozen z řeky
Klanění se šelmě
Označen pro smrt
Žena pravdy
Dceřin smrtící tanec
Babylónská hostina
Královští vyslanci
Cíl zbožných


Odkazy

CZIN.eu

Studánkanejen KŘESŤANSKÁ LITERATURA - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
 
"Rozumné srdce hledá poznání, kdežto ústa hlupáků se honí za pošetilostí."
(Šalomoun)

"Zvol to nejlepší. Zvyk to brzy přemění v příjemné a snadné."
(Pythagoras)

"Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti."
(Šalomoun)

"Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist."
(Bible, Přísloví 15:17)

 

"Vystoupil jsem s letadlem k nebesům, do stratosféry, do výšek. Nechal jsem se vystřelit raketou k Měsíci rychlostí jedenácti kilometrů za vteřinu. Oblétl jsem Měsíc, viděl jsem jeho odvrácenou tvář. Ale Boha jsem nespatřil.
Vykopal jsem hlubokou jámu směrem do středu Země. Nalezl jsem kameny a měď a třpytné soli. Ale nenalezl jsem žádného ďábla a žádné peklo.
Ale dnes v noci, když jsem podřimoval v posteli, zazněl hrozebně jakýsi hlas: 'Adame, kde jsi?' 'Kaine, kde je tvůj bratr Ábel?' Třásl jsem se pod přikrývkou a řekl jsem: 'Tu jsem. Já jsem ten člověk!'"
(Helmut Schoepke)
 
Padající talíře

www.youtube.com/watch?v=KGlx11BxF24#t=21
 

 

Bible - milovaná,
i nenáviděná

  Co Bible radí
pro naše zdraví

  Světové dějiny
v proroctví Bible

  Začalo to
mezi anděly

  Co je po smrti?
Končí smrtí vše?

 

 

"Čas se naplnil,
věřte evangeliu"

  Prorocký
klíč v Bibli

  Katedrála
postavená v čase

  "...mnozí první
budou poslední

  Bible
a konec světa

 

Videa, články,
přednášky

  Pár bezmasých
receptů

  Obrázky
pro radost

  "Bible -
seznamte se

 

VESMÍRNÝ KONFLIKT
Vznik, problém a konec zla ve vesmíru a na Zemi


Vimeo na stránkách YouTube

 

 

Ukázky z nabízených knih

 

Spor pokračuje

Celými dějinami se jako červená nit táhne spor mezi dobrem a zlem, pravdou a lží, svobodou a manipulací. Tento spor ovlivnil mnoho zásadních rozhodnutí a je původcem všech dalších nedorozumění, nepřátelství a konfliktů, probíhajících v našem světě.

Autor se ve své knize zaměřuje na vývoj společnosti od roku 70 po Kr. až po současnost. Věnuje se nejen hlavnímu proudu dějin, ale zmiňuje i zdánlivě zanedbatelné události, které se však v kontextu boje mezi silami dobra a zla ukázaly jako stěžejní. Jeho výklad je navíc obohacen ještě o jeden důležitý rozměr – o porozumění dávným biblickým proroctvím, odhalujícím „tajemství skrytá od věků“, která však zároveň ovlivňují i životní osudy lidí v současnosti.

„Vyšetřovatelé zkázy Titaniku zjistili, že kdyby hlídka měla dalekohled, ke katastrofě nemuselo dojít. Včas by poznala blížící se nebezpečí, kterým byly ledové kry. Kapitán zřejmě nepovažoval dalekohled za důležitý.
Máme možnost dívat se na dějiny, vlastní život i budoucnost optikou Bible. Využijme ji.“

(Ke knize Spor pokračuje)

 

Testování cukrovky

Zjistit, zda není vaše hladina cukru v krvi příliš vysoká, můžete na požádání při odběru krve. Diabetická společnost doporučuje, aby se každý nechal testovat na cukrovku po dosažení věku 45 let – pokud má nějaké rizikové faktory, tak i dříve – a jsou-li výsledky dobré, měl by na kontroly chodit každé tři roky. V případě mírně zvýšené hladiny cukru je třeba testy opakovat každý rok.

Normální hladina krevního cukru

Normální hladina cukru v krvi na lačno je do 5,5 mmol/l. O prediabetes se mluví, když se hodnota krevního cukru pohybuje mezi 5,6 až 6,9 mmol/l. Cukrovka je diagnostikována, když je krevní cukr nalačno vyšší než 7,0 mmol/l. .....

 

Den Páně

... Pro středověkého křesťana se tak nebe stalo jeho pravým domovem a skutečnou nadějí věřícího. Nebe ale není podle Bible pravým domovem křesťana. Ten ví, že nebe je jen dočasným, přechodným místem, ale skutečným domovem vykoupených věřících je tato země, nově stvořená do své původní krásy. Zde je a bude náš skutečný domov. ...

(Z knihy Den Páně, úvodní kapitola str.20)

 

Přemapování závislého mozku

Pornografické obrazy jsou tak silné, že dokážou neurochemicky přepsat normální impulzy a mozek doslova převálcovat. Sofistikované techniky lékařské diagnostiky potvrdily, že explicitní sexuální obrazy skutečně mění normální fungování mozku. Vědecký výzkum také ukázal, že pornografické prostředí „kolonizuje“ mozek diváka. Dochází k nedobrovolným a dlouhotrvajícím změnám ve struktuře mozku.

(Z knihy Cesta ke svobodě, str.110)

 

Budování sebeúcty

Nízké vědomí vlastní hodnoty má svůj původ v dětství. …
Dítě je ve své sebeúctě zranitelné už v době, kdy sfoukne svíčku na svém prvním narozeninovém dortu. Již několikaměsíční batole umí rozlišit pokárání od pochvaly. Když se mu dostává pozornosti, cítí svoji důležitost; když s ním však druzí nakládají hrubě, ve vlastních očích hodnotu ztrácí. Dokáže rozeznat, jak jej vnímají vlastní rodiče. Vědomí jejich lásky a respektu se stává významným základem jeho vlastní sebeúcty.

 

Kde roste zlato

Druhý den zažily děti brzy ráno obrovský šok. Slunce bylo ještě schované pod bílou peřinou, zpoza které hladil zem pouze jediný studený paprsek. Strýček Pepa potichoučku otevřel dveře do pokojů, ve kterých sladce spali Martin, Katka a Tomáš. K ústům si přiložil malou píšťalku a silně na ni zapískal.
„Vstávat, ospalci! Zvířátka už jsou hladová.“

(Z knihy Martin na farmě, str.38)

 

Antonín Dvořák, Cesta na vrchol

... Každou volnou chvíli trávil u klavíru. Cvičil, komponoval, opájel se melodiemi, které jej neustále obklopovaly. Zpěv ptáků, šumění větru ve větvích, cinkání tramvají, klapot koňských kopyt, pískot parních lokomotiv. Ten měl vůbec ze všeho nejraději. Jednou dokonce prohlásil, že kdyby mohl vynalézt lokomotivu, dal by za to všechny symfonie, které napsal. Jezdíval do své rodné vísky, kde sedával na nádraží opřený o lípu, sledoval projíždějící stroje, poslouchal údery kol o koleje a hřmot motorů. Fascinovalo ho to a nacházel v tom inspiraci.
Nejvíce ho však inspirovala láska.
Dívka jeho snů se jmenovala Josefina Čermáková. Dával jí hodiny klavíru. Sedával tiše vedle ní, a zatím co ona pilně cvičila, jemu se tajil dech nad její krásou. Sledoval, jak její hubené, dlouhé prsty ladně klouzají po klaviatuře, jak se při hře mírně naklání dopředu, jak mimoděk pohazuje hlavou. Okouzlila ho, ale ona jeho lásku neopětovala. Hleděla do not, cvičila a o mladého učitele hudby se nijak zvlášť nezajímala.
Sežehla mu srdce.

(Úryvek z knihy Dotkni se výšin 2, str.138-139)

 

Francouzská revoluce

V šestnáctém století se reformace nabízející lidem Bibli šířila po celé Evropě. Zatímco v některých zemích lidé Bibli vítali, jako by to byl posel z nebes, jinde se papežská moc postarala o to, aby její rozšíření a vliv byl co nejmenší. A byla i země, kde se Bible sice mohla rozšířit, převládající „temnota“ však nedovolila, aby lidé její poselství pochopili. Celá staletí zde pravda sváděla boj s bludem, až nakonec zlo převládlo a pravda musela ustoupit. „Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo.“ (J 3,19) Tento národ musel sklidit plody toho, pro co se sám rozhodl; pohrdl darem Boží milosti a Duch svatý mu přestal klást omezení. Zlo mohlo dozrát a celý svět sledoval, jaké ovoce to přináší, když lidé odmítnou „světlo“.

Boj proti Bibli, který probíhal ve Francii po několik staletí, vyvrcholil v hrůzách revoluce, jež byla zákonitým důsledkem tažení Říma proti Bibli (viz Dodatek č. 22). Je to nejpřesvědčivější ukázka důsledků papežské politiky, jakou kdy svět viděl; ukázka toho, kam vedlo po více než tisíc let učení římské církve.

Bibličtí proroci předpověděli, že v době papežské nadvlády bude Písmo potlačováno. Apoštol Jan v knize Zjevení také ukazuje strašné následky, které zvláště ve Francii přinese vláda „muže hříchu“.

(Úryvek z knihy Velké drama věků, str.179)

 

Bartolomějská noc

Tím nejčernějším na seznamu zločinů a nejhrůznějším z ďábelských počinů všech staletí byla bartolomějská noc. Svět si stále s hrůzou připomíná toto hrozné vyvražďování, které co do zbabělosti a krutosti nemá v dějinách obdoby. Na naléhání představitelů římské církve dal k tomudo hroznému zločinu svůj souhlas dokonce sám francouzský král. Zvon, vyzvánějící v noci umíráčkem, byl povelem k vraždění. Protestanté, kteří klidně spali ve svých domovech, protože důvěřovali slibu svého krále, byli chladnokrevně vražděni po tisících.
.
.
.

“Když zpráva o masakru dorazila do Říma, radost kněžstva neznala mezí. Kardinál z Lorraine odměnil posla tisíci korunami. Z děla andělského hradu byla vypálena slavnostní salva, z každé věže zněly zvony, slavnostní hranice proměnily noc v den. Papež Řehoř XIII.se v doprovodu kardinálů a dalších církevních hodnostářů odebral v dlouhém průvodu do chrámu sv. Ludvíka, kde kardinál z Lorraine zazpíval ‚Te Deum‘… Na památku masakru byla vyražena medaile a ve Vatikánu je možno stále vidět tři fresky Vasariho, které zobrazují útok na admirála, krále s radou, jak připravují masakr, a samotné vraždění protestantů. Řehoř poslal císaři Karlovi Zlatou růži. A čtyři měsíce po masakru … s uspokojením vyslechl kázání francouzského kněze, … který mluvil o onom dni plném štěstí a radosti, kdy nejsvětějšímu otci došla o tom zpráva a kdy se odebral v slavnostním průvodu, aby vzdal díky Bohu a svatému Ludvíkovi.“ (Henry White, Bartolomějská noc, kap.14, odst. 34)

(Úryvek z knihy Velké drama věků, str.183)

 

Nejdůležitější sexuální orgán

Bůh vytvořil náš mozek (a naše tělo) tak, aby reagoval na všechny změny, které se v něm odehrávají. Náš mozek má snahu vrátit se do stavu rovnováhy. Když přestaneme myslet na sex, nebo jej provádět , neurochemikálie, které se na těchto činnostech podílejí, se znovu vrátí do rovnovážného stavu. Pokud člověk pravidelně přemýšlí o sexu nebo provádí určité sexuální aktivity, hladina těchto neurochemikálií se postupně zvyšuje. Mozek se ale nakonec této trvalé změně přizpůsobí. Běžná rovnováha se po čase upraví směrem nahoru.

(Z knihy V zajetí pornografie, str.106)

 

Potíže s duchy

„Dobře poslouchej,“ řekl mi duch, „řeknu ti pravdu. Jestli se vzdáš kontaktu s lidmi, které mistr nenávidí, a přestaneš světit sobotu, kterou opovrhuje, chce ti dát velké bohatství.“
„Duchu, věřím, že mluvíš pravdu, já však po tvém bohatství netoužím. Je to málo, co nabízíš. Dostal jsem lepší nabídku za svoji věrnost. Mohu mít zlata, kolik budu chtít, a k tomu radostný život bez konce. Proto jsem se rozhodl odevzdat svůj život Ježíši Kristu.“
„To jméno už nevyslovuj,“ řekl duch zlostně. Musím s tebou mluvit, ale toto jméno už neuváděj. …“

(Z knihy Cesta do nadpřirozeného světa, str.109-110)

 

Důležité souvislosti

Tisíce lidí nevidí žádná řešení světových problémů, hladu, nenávisti a válek otřásajících naši planetu. Tisíce těch, kteří odložili Bibli, hledají odpověď v nadsmyslových jevech. Neberou v úvahu varování Bible. Tím, že ztratili důvěru ve Slovo Boží, jsou připraveni pro přijetí supermoderního satanova klamu. V Bibli je předpovězeno, že satan na sebe bude brát různé „převleky“ spasitelů lidstva. Není tedy vyloučena možnost, že se představí jako bytost z kosmického prostoru, která bude nabízet vyřešení problémů lidstva.

(Z knihy UFO - Tajemství a souvislosti, str.167)