Studánka

 
"Rozumné srdce hledá poznání, kdežto ústa hlupáků se honí za pošetilostí."
(Šalomoun)

"Zvol to nejlepší. Zvyk to brzy přemění v příjemné a snadné."
(Pythagoras)

"Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti."
(Šalomoun)

"Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist."
(Bible, Přísloví 15:17)

 

E-shop s výběrem knih o zdraví a pro zdravý životní styl - prevence, přírodní léčba, výživa, psychologie, rodina, výchova, knihy pro děti a teenagery, křesťanská - biblická literatura, životní příběhy, .....

 

 

Pokud Vás zajímá...

Pár bezmasých
receptů

  Obrázky
k relaxaci

  Videa, články,
přednášky

  Bible? A co když
je to pravda!!!

  Co Bible radí
pro naše zdraví

 

Babylonský král
viděl náš konec

  Boj dobra a zla
Kdyby byl Bůh...

  Co je po smrti?
Končí smrtí vše?

  Proroci psali -
my prožíváme

  Matematické
proroctví

 

VESMÍRNÝ KONFLIKT
Vznik, problém a konec zla ve vesmíru a na Zemi


Vimeo na stránkách YouTube

 

 

Citáty z nabízených knih

 

Muž z lavičky

To, co Stalina přitahovalo, mladého Adolfa (Hitlera) odpuzovalo: marxizmus a Židé. Zahořklý, dvakrát odmítnutý přijímací komisí vídeňské Akademie výtvarných umění, trávil mnoho času v knihovnách, stejně jako Marx v Londýně. Nikdo z těch, kteří jej v letech 1909 a 1910 viděli spát na lavičkách vídeňského parku nebo v mrazu přešlapovat v řadě podobných ztroskotanců před klášterní kuchyní a děkovat za podaný talíř polévky, by si nedovedl představit, čím se v budoucnu pro miliony lidí stane.

(Z knihy Spor pokračuje, str.283)

 

Kopr vonný

Semena kopru obsahují esenci (3-4%), jejíž nejdůležitější součástí je karvon. Tato esence výrazně zmírňuje tvorbu plynů ve střevech, zlepšuje chuť k jídlu, je močopudná, zvyšuje produkci mléka u kojících matek a má mírně uklidňující účinky. Rovněž stimuluje menstruaci….. Nejčastěji se uplatňuje při škytavce a říhání u dětí, jakož i při polykání vzduchu (aerofagie) a nadýmání u dospělých.

 

Den Páně

... Pro středověkého křesťana se tak nebe stalo jeho pravým domovem a skutečnou nadějí věřícího. Nebe ale není podle Bible pravým domovem křesťana. Ten ví, že nebe je jen dočasným, přechodným místem, ale skutečným domovem vykoupených věřících je tato země, nově stvořená do své původní krásy. Zde je a bude náš skutečný domov. ...

(Z knihy Den Páně, úvodní kapitola str.20)

 

Přemapování závislého mozku

Pornografické obrazy jsou tak silné, že dokážou neurochemicky přepsat normální impulzy a mozek doslova převálcovat. Sofistikované techniky lékařské diagnostiky potvrdily, že explicitní sexuální obrazy skutečně mění normální fungování mozku. Vědecký výzkum také ukázal, že pornografické prostředí „kolonizuje“ mozek diváka. Dochází k nedobrovolným a dlouhotrvajícím změnám ve struktuře mozku.

(Z knihy Cesta ke svobodě, str.110)

 

Budování sebeúcty

Nízké vědomí vlastní hodnoty má svůj původ v dětství. …
Dítě je ve své sebeúctě zranitelné už v době, kdy sfoukne svíčku na svém prvním narozeninovém dortu. Již několikaměsíční batole umí rozlišit pokárání od pochvaly. Když se mu dostává pozornosti, cítí svoji důležitost; když s ním však druzí nakládají hrubě, ve vlastních očích hodnotu ztrácí. Dokáže rozeznat, jak jej vnímají vlastní rodiče. Vědomí jejich lásky a respektu se stává významným základem jeho vlastní sebeúcty.

 

Kde roste zlato

Druhý den zažily děti brzy ráno obrovský šok. Slunce bylo ještě schované pod bílou peřinou, zpoza které hladil zem pouze jediný studený paprsek. Strýček Pepa potichoučku otevřel dveře do pokojů, ve kterých sladce spali Martin, Katka a Tomáš. K ústům si přiložil malou píšťalku a silně na ni zapískal.
„Vstávat, ospalci! Zvířátka už jsou hladová.“

(Z knihy Martin na farmě, str.38)

 

Izaac Newton, Tajemství přitažlivosti

„Správně. Nepřísahat na ničí slova. Vědu nezakládáme na hypotézách, i kdyby je vyslovily ty největší autority. Experimentální důkazy a matematická odvození jsou jedinými základy, které přetrvají. Nikoho nenutím, aby věřil ve Stvořitele. Ale požaduji, ať to ten, kdo moje ‚Principia‘ zpochybní, učiní nikoli na základě domněnek, nýbrž na základě důkazů, formou experimentů a matematiky.“

(Z knihy Dotkni se výšin 1, str.155)

 

Prach, dech a duše

"Člověk, který zemře, je skutečně mrtvý, ne jen bez dechu, ale i bez jakéhokoliv vědomí. Nemá již žádný vliv na to, co se 'děje pod sluncem', říká Bible doslovně. Proto se nemohou mrtví ani zjevovat, ani nám dávat jakékoliv rady a informace. A proto jsem si také tak jistý, že za těmi spiritistickými zjeveními stojí zlí duchové – démoni, kteří chtějí, abychom věřili, že zemřelí nejsou doopravdy mrtví."

(Z knihy Bůh před soudem, str.33)

 

Nejdůležitější sexuální orgán

Bůh vytvořil náš mozek (a naše tělo) tak, aby reagoval na všechny změny, které se v něm odehrávají. Náš mozek má snahu vrátit se do stavu rovnováhy. Když přestaneme myslet na sex, nebo jej provádět , neurochemikálie, které se na těchto činnostech podílejí, se znovu vrátí do rovnovážného stavu. Pokud člověk pravidelně přemýšlí o sexu nebo provádí určité sexuální aktivity, hladina těchto neurochemikálií se postupně zvyšuje. Mozek se ale nakonec této trvalé změně přizpůsobí. Běžná rovnováha se po čase upraví směrem nahoru.

(Z knihy V zajetí pornografie, str.106)

 

Potíže s duchy

„Dobře poslouchej,“ řekl mi duch, „řeknu ti pravdu. Jestli se vzdáš kontaktu s lidmi, které mistr nenávidí, a přestaneš světit sobotu, kterou opovrhuje, chce ti dát velké bohatství.“
„Duchu, věřím, že mluvíš pravdu, já však po tvém bohatství netoužím. Je to málo, co nabízíš. Dostal jsem lepší nabídku za svoji věrnost. Mohu mít zlata, kolik budu chtít, a k tomu radostný život bez konce. Proto jsem se rozhodl odevzdat svůj život Ježíši Kristu.“
„To jméno už nevyslovuj,“ řekl duch zlostně. Musím s tebou mluvit, ale toto jméno už neuváděj. …“

(Z knihy Cesta do nadpřirozeného světa, str.109-110)

 

Důležité souvislosti

Tisíce lidí nevidí žádná řešení světových problémů, hladu, nenávisti a válek otřásajících naši planetu. Tisíce těch, kteří odložili Bibli, hledají odpověď v nadsmyslových jevech. Neberou v úvahu varování Bible. Tím, že ztratili důvěru ve Slovo Boží, jsou připraveni pro přijetí supermoderního satanova klamu. V Bibli je předpovězeno, že satan na sebe bude brát různé „převleky“ spasitelů lidstva. Není tedy vyloučena možnost, že se představí jako bytost z kosmického prostoru, která bude nabízet vyřešení problémů lidstva.

(Z knihy UFO - Tajemství a souvislosti, str.167)