Hledáček

Prodej knih ukončen
- nyní nabídka zdarma, jen za poštovnéZdravotní přednášky
(odkazy na You Tube)

Prof. Dr. Walter Veith (titulky)
Život v celé své kráse
Tvoje zdraví Tvoje volba
Sedíme na časované bombě
Neuvěřitelná pravda o mléku
Zdraví a štěstí
Čisté a nečisté (SK dabing)

Dr. Tim Riesenberger (titulky)
Cukrovka
Rakovina

Barbara O'Nell: (dabing)
Obklady a jejich použití
Důležitost vody a soli
Cvičení jinak
Fantastický tuk
Skutečná příčina nemocí
Hormonální nerovnováha
Játra - váš projektový manažer
Čistý vzduch a střídmost
Útvar odvozu odpadů v lidském těle
Obrázky pro radost - Lila-JK
Biblické přednášky
(odkazy na You Tube)

Prof. Dr. Walter Veith (dabing)
Jen prostý člověk?

Ferdinand Varga -
série přednášek APOKALYPSA:
Čo učí Biblia o Islame
Čo učí Biblia o budúcnosti EU
Biblia o historii kresťanstva
Biblia o úlohe USA a Vatikánu
Čo hovorí Biblia o konci sveta
Čo učí Biblia o smrti
Tajomstvo šťastia podl'a Biblie
Tajomstvo čistého myslenia


Doug Batchelor -
série přednášek
ZJEVENÍ PRO DNEŠEK
VŠECHNO MÍŘÍ KE ZMĚNĚ
Přicházející vytržení podle Zjevení
Poslední pozemská říše
Stvořil Bůh Ďábla?
Maximální oběť
Nezměnitelný zákon
Velkolepé království
Odpočinek od naší práce
Nejbohatší poustevník
Okouzlující duchové
Závěrečná ohnivá bouře
Ďáblův žalář
Očištění svatyně
Zrozen z řeky
Klanění se šelmě
Označen pro smrt
Žena pravdy
Dceřin smrtící tanec
Babylónská hostina
Královští vyslanci
Cíl zbožných


Ronny Schreiber -
série přednášek
CESTA BEZ MOŽNOSTI NÁVRATU
Amazing Discoveries - CZ dabing
Covid-19 a nový světový řád
Přísně tajný plán
Temná tvář církve
Změna klimatu a role USA
Naočkujte celý svět!
Spiknutí končí


Cliff Goldstein -
cyklus 35 filozoficko-teologických úvah
HopeTV - CZ dabing
Cliff! - FILOZOFIE PRO DNEŠEK:
Co zažil Bryan Magee
Slyšet, vidět, dotknout se
Morální imperativ
Kvantový skok
Želvy odshora dolů
Břímě bezvýznamnosti
Pomatenec
Smysl bytí
Ale jsou tu také děti...
Čekání na Godota (ještě pořád)
Wittgensteinovy hranice
Cliffordův princip
Věda a naděje
Smrt Ivana Iljice
Smysl života
Ztracené hodinky Davida Humea
Nejjistější věda
Kýchání do tajfunu
Kdo stvořil toho Boha
Počítačové hry
Od Darwina přes Dachau po Dawkinse
Třpyt nových galaxií
Rebel
Odysseův ostrov
Na počátku
Cliffův výlet
Alternativní dějiny
Vyvolení
Zajoncova krabice
Věda funguje
Páté a poslední království
Proč je tu něco místo ničeho
Všichni mrtví tohoto světa
Flewův útěk
Ve jménu žádného Boha

info@knihy-studanka.cz
Studánka

„Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."
(Ježíš - Bible, Jan 3:16)


Svět stojí před rozhodující chvílí

Zhanobena je země svými obyvateli, neboť přestoupili zákony, změnili nařízení, porušili věčnou smlouvu. Proto pozře zemi prokletí, kdo v ní přebývají, budou pykat...
(Izajáš 24,5.6.)

Z toho, co vidíme v celém světě, je zřejmé, že stojíme na prahu velkých a vážných událostí. Vše je v pohybu, převládá zmatek. Před našima očima se plní Spasitelovo proroctví o událostech, které budou předcházet jeho návratu: "Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech."
(Mt 24,6.7.)

Panovníci a státníci, muži na významných a zodpovědných postech i uvažující lidé ze všech vrstev vnímají události, které se dějí kolem nás. Sledují mezinárodní vztahy. Všímají si, jak všechny přírodní živly mocněji než kdykoliv dřív projevují svou ničivou sílu. Z toho všeho je zřejmé, že se svět nachází před globální krizí.

Smysl těchto událostí můžeme pochopit jen díky Bibli. V ní je dopředu odhalen obraz dějin světa i událostí, které teprve začínají vrhat své děsivé stíny. Až bude oznámen jejich příchod, země se bude otřásat v základech a lidská srdce se budou chvět strachem.

Lidé a národy jsou dnes zkoušeni olůvkem v ruce toho, jenž je neomylný. Všichni si vlastní volbou určují svůj osud a Bůh vše řídí k uskutečnění svých záměrů. Křesťané by se měli připravovat na to, co brzy přijde na svět jako ohromné, zdrcující překvapení. Tato příprava by měla spočívat v pilném zkoumání Slova Božího a v úsilí přizpůsobit své životy jeho předpisům. (E.G.Whiteová: Od slávy k úpadku, 536.537.626)

Mocný Bože, děkuji Ti za Bibli, která mi pomáhá lépe se orientovat v této době. Děkuji Ti, že nemusím mít strach, ale mohu se opřít o Tvá zaslíbení.

(Úryvek z knihy " ...Bože, prosím Tě o moudrost", S Božím slovem na každý den, ze dne 4. listopadu)


„Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to. Neboť vám jdu připravit místo. A odejdu-li a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.“
(Ježíš - Bible, Jan 14:1-3)
   
"A toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec."
(Ježíš - Bible, Matouš 24:14)
"Vystoupil jsem s letadlem k nebesům, do stratosféry, do výšek. Nechal jsem se vystřelit raketou k Měsíci rychlostí jedenácti kilometrů za vteřinu. Oblétl jsem Měsíc, viděl jsem jeho odvrácenou tvář. Ale Boha jsem nespatřil.
Vykopal jsem hlubokou jámu směrem do středu Země. Nalezl jsem kameny a měď a třpytné soli. Ale nenalezl jsem žádného ďábla a žádné peklo.
Ale dnes v noci, když jsem podřimoval v posteli, zazněl hrozebně jakýsi hlas: 'Adame, kde jsi?' 'Kaine, kde je tvůj bratr Ábel?' Třásl jsem se pod přikrývkou a řekl jsem: 'Tu jsem. Já jsem ten člověk!'"
(Helmut Schoepke)
 
Padající talíře

www.youtube.com/watch?v=KGlx11BxF24#t=21
 

 

Bible - milovaná,
i nenáviděná

  Co Bible radí
pro naše zdraví

  Dějiny světa
psané předem

  Bible
o problému zla

  Končí smrtí vše?
A co spiritismus?

 

 

"Čas se naplnil,
věřte evangeliu"

  Katedrála
postavená
v čase (sobota)

  Šokující
odhalení
a Boží soud

  Proroctví
s matematickou
přesností

  Žijeme
v nadstaveném
čase (Bible)

 

Videa, články,
přednášky

  Pár bezmasých
receptů

  Obrázky
pro radost

  Malý kurz Bible
- seznamte se

 

 

VESMÍRNÝ KONFLIKT
Vznik, problém a konec zla ve vesmíru a na Zemi


Vimeo na stránkách YouTube

 

 

DŮLEŽITÁ OTÁZKA
Ježíš - podvodník, nebo Mesiáš?


Prof. Dr. Walter Veith: JEN PROSTÝ ČLOVĚK? Totální útok , cz dabing

 

 

Hacksaw Ridge: ZROZENÍ HRDINY


Hacksaw Ridge: ZROZENÍ HRDINY Celý film ke stažení na "sdilej.cz" , cz dabingNáhodný citát z Bible - pro dnešek a pro Tebe: