Studánka

 
"Rozumné srdce hledá poznání, kdežto ústa hlupáků se honí za pošetilostí."
(Šalomoun)

"Zvol to nejlepší. Zvyk to brzy přemění v příjemné a snadné."
(Pythagoras)

"Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti."
(Šalomoun)

"Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist."
(Bible, Přísloví 15:17)

 

E-shop s výběrem knih o zdraví a pro zdravý životní styl v oblasti tělesné, duševní i duchovní - prevence, přírodní léčba, výživa, psychologie, rodina, výchova, knihy pro děti a teenagery, křesťanská - biblická literatura, životní příběhy, .....

 

 

Pokud Vás zajímá...

Bible? A co když
je to pravda!!!

  Videa, články,
přednášky

  Co Bible radí
pro naše zdraví

  Světové dějiny
v proroctví

  Začalo to
mezi anděly

 

 

Co je po smrti?
Končí smrtí vše?

  Ježíš
brzy přijde

  Úžasná proroctví
v Bibli

  Sobota
- nebo neděle?

  Odpadnutí
a Boží soud

 

 
"Vystoupil jsem s letadlem k nebesům, do stratosféry, do výšek. Nechal jsem se vystřelit raketou k Měsíci rychlostí jedenácti kilometrů za vteřinu. Oblétl jsem Měsíc, viděl jsem jeho odvrácenou tvář. Ale Boha jsem nespatřil.
Vykopal jsem hlubokou jámu směrem do středu Země. Nalezl jsem kameny a měď a třpytné soli. Ale nenalezl jsem žádného ďábla a žádné peklo.
Ale dnes v noci, když jsem podřimoval v posteli, zazněl hrozebně jakýsi hlas: 'Adame, kde jsi?' 'Kaine, kde je tvůj bratr Ábel?' Třásl jsem se pod přikrývkou a řekl jsem: 'Tu jsem. Já jsem ten člověk!'"
(Helmut Schoepke)
 

 

VESMÍRNÝ KONFLIKT
Vznik, problém a konec zla ve vesmíru a na Zemi


Vimeo na stránkách YouTube

 

 

Citáty z nabízených knih

 

Muž z lavičky

To, co Stalina přitahovalo, mladého Adolfa (Hitlera) odpuzovalo: marxizmus a Židé. Zahořklý, dvakrát odmítnutý přijímací komisí vídeňské Akademie výtvarných umění, trávil mnoho času v knihovnách, stejně jako Marx v Londýně. Nikdo z těch, kteří jej v letech 1909 a 1910 viděli spát na lavičkách vídeňského parku nebo v mrazu přešlapovat v řadě podobných ztroskotanců před klášterní kuchyní a děkovat za podaný talíř polévky, by si nedovedl představit, čím se v budoucnu pro miliony lidí stane.

(Z knihy Spor pokračuje, str.283)

 

Testování cukrovky

Zjistit, zda není vaše hladina cukru v krvi příliš vysoká, můžete na požádání při odběru krve. Diabetická společnost doporučuje, aby se každý nechal testovat na cukrovku po dosažení věku 45 let – pokud má nějaké rizikové faktory, tak i dříve – a jsou-li výsledky dobré, měl by na kontroly chodit každé tři roky. V případě mírně zvýšené hladiny cukru je třeba testy opakovat každý rok.

Normální hladina krevního cukru

Normální hladina cukru v krvi na lačno je do 5,5 mmol/l. O prediabetes se mluví, když se hodnota krevního cukru pohybuje mezi 5,6 až 6,9 mmol/l. Cukrovka je diagnostikována, když je krevní cukr nalačno vyšší než 7,0 mmol/l. .....

 

Den Páně

... Pro středověkého křesťana se tak nebe stalo jeho pravým domovem a skutečnou nadějí věřícího. Nebe ale není podle Bible pravým domovem křesťana. Ten ví, že nebe je jen dočasným, přechodným místem, ale skutečným domovem vykoupených věřících je tato země, nově stvořená do své původní krásy. Zde je a bude náš skutečný domov. ...

(Z knihy Den Páně, úvodní kapitola str.20)

 

Přemapování závislého mozku

Pornografické obrazy jsou tak silné, že dokážou neurochemicky přepsat normální impulzy a mozek doslova převálcovat. Sofistikované techniky lékařské diagnostiky potvrdily, že explicitní sexuální obrazy skutečně mění normální fungování mozku. Vědecký výzkum také ukázal, že pornografické prostředí „kolonizuje“ mozek diváka. Dochází k nedobrovolným a dlouhotrvajícím změnám ve struktuře mozku.

(Z knihy Cesta ke svobodě, str.110)

 

Budování sebeúcty

Nízké vědomí vlastní hodnoty má svůj původ v dětství. …
Dítě je ve své sebeúctě zranitelné už v době, kdy sfoukne svíčku na svém prvním narozeninovém dortu. Již několikaměsíční batole umí rozlišit pokárání od pochvaly. Když se mu dostává pozornosti, cítí svoji důležitost; když s ním však druzí nakládají hrubě, ve vlastních očích hodnotu ztrácí. Dokáže rozeznat, jak jej vnímají vlastní rodiče. Vědomí jejich lásky a respektu se stává významným základem jeho vlastní sebeúcty.

 

Kde roste zlato

Druhý den zažily děti brzy ráno obrovský šok. Slunce bylo ještě schované pod bílou peřinou, zpoza které hladil zem pouze jediný studený paprsek. Strýček Pepa potichoučku otevřel dveře do pokojů, ve kterých sladce spali Martin, Katka a Tomáš. K ústům si přiložil malou píšťalku a silně na ni zapískal.
„Vstávat, ospalci! Zvířátka už jsou hladová.“

(Z knihy Martin na farmě, str.38)

 

Antonín Dvořák, Cesta na vrchol

... Každou volnou chvíli trávil u klavíru. Cvičil, komponoval, opájel se melodiemi, které jej neustále obklopovaly. Zpěv ptáků, šumění větru ve větvích, cinkání tramvají, klapot koňských kopyt, pískot parních lokomotiv. Ten měl vůbec ze všeho nejraději. Jednou dokonce prohlásil, že kdyby mohl vynalézt lokomotivu, dal by za to všechny symfonie, které napsal. Jezdíval do své rodné vísky, kde sedával na nádraží opřený o lípu, sledoval projíždějící stroje, poslouchal údery kol o koleje a hřmot motorů. Fascinovalo ho to a nacházel v tom inspiraci.
Nejvíce ho však inspirovala láska.
Dívka jeho snů se jmenovala Josefina Čermáková. Dával jí hodiny klavíru. Sedával tiše vedle ní, a zatím co ona pilně cvičila, jemu se tajil dech nad její krásou. Sledoval, jak její hubené, dlouhé prsty ladně klouzají po klaviatuře, jak se při hře mírně naklání dopředu, jak mimoděk pohazuje hlavou. Okouzlila ho, ale ona jeho lásku neopětovala. Hleděla do not, cvičila a o mladého učitele hudby se nijak zvlášť nezajímala.
Sežehla mu srdce.

(Úryvek z knihy Dotkni se výšin 2, str.138-139)

 

Svoboda svědomí ohrožena

Obhájci papežství prohlašují, že jejich církev je pomlouvána, a protestanté na to přikyvují. Mnozí tvrdí, že je nespravedlivé posuzovat dnešní katolickou církev podle nesmyslností a krutostí, jimiž se vyznačovala její vláda ve staletích temna a nevědomosti. Její krutost omlouvají barbarstvím tehdejší doby a tvrdí, že vliv moderní civilizace její postoje změnil.

Zapomínají, že papežství si po osm století osobovalo nárok na neomylnost? Od tohoto nároku neupustilo, naopak - v 19. století ho potvrdilo ještě rozhodněji než dříve. Když Řím tvrdí, že „církev se nikdy nemýlila, ani se podle Písma svatého nikdy nezmýlí“ (John L. von Mosheim, Institutes of Ecclesiastical History, kniha 3, 11. stol., část 2, kap. 2, pozn. 17), jak se může zříci principů, jimiž se řídila v minulosti?

Papežství se nikdy nevzdá nároku na neomylnost; trvá na tom, že při perzekuci lidí, kteří nepřijali jeho dogmata, postupoval Řím správně. Neopakoval by stejné činy, kdyby se mu k tomu naskytla příležitost? Kdyby padla omezení vytvořená světskou mocí a Řím by znovu získal dřívější postavení, ožil by znovu také útlak a pronásledování.

(Úryvek z knihy Velké drama věků, str.357)

 

Nejdůležitější sexuální orgán

Bůh vytvořil náš mozek (a naše tělo) tak, aby reagoval na všechny změny, které se v něm odehrávají. Náš mozek má snahu vrátit se do stavu rovnováhy. Když přestaneme myslet na sex, nebo jej provádět , neurochemikálie, které se na těchto činnostech podílejí, se znovu vrátí do rovnovážného stavu. Pokud člověk pravidelně přemýšlí o sexu nebo provádí určité sexuální aktivity, hladina těchto neurochemikálií se postupně zvyšuje. Mozek se ale nakonec této trvalé změně přizpůsobí. Běžná rovnováha se po čase upraví směrem nahoru.

(Z knihy V zajetí pornografie, str.106)

 

Potíže s duchy

„Dobře poslouchej,“ řekl mi duch, „řeknu ti pravdu. Jestli se vzdáš kontaktu s lidmi, které mistr nenávidí, a přestaneš světit sobotu, kterou opovrhuje, chce ti dát velké bohatství.“
„Duchu, věřím, že mluvíš pravdu, já však po tvém bohatství netoužím. Je to málo, co nabízíš. Dostal jsem lepší nabídku za svoji věrnost. Mohu mít zlata, kolik budu chtít, a k tomu radostný život bez konce. Proto jsem se rozhodl odevzdat svůj život Ježíši Kristu.“
„To jméno už nevyslovuj,“ řekl duch zlostně. Musím s tebou mluvit, ale toto jméno už neuváděj. …“

(Z knihy Cesta do nadpřirozeného světa, str.109-110)

 

Důležité souvislosti

Tisíce lidí nevidí žádná řešení světových problémů, hladu, nenávisti a válek otřásajících naši planetu. Tisíce těch, kteří odložili Bibli, hledají odpověď v nadsmyslových jevech. Neberou v úvahu varování Bible. Tím, že ztratili důvěru ve Slovo Boží, jsou připraveni pro přijetí supermoderního satanova klamu. V Bibli je předpovězeno, že satan na sebe bude brát různé „převleky“ spasitelů lidstva. Není tedy vyloučena možnost, že se představí jako bytost z kosmického prostoru, která bude nabízet vyřešení problémů lidstva.

(Z knihy UFO - Tajemství a souvislosti, str.167)