POSLEDNÍ HODINA

Poslední hodina světa je už za námi. Bůh nám ještě chvíli "shovívá"...
(V prorockém přepočtu - podle klíče 1 den jako 1000 let - jedna hodina trvá 42 let.)

"Tato jedna věc ať vám není skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k vám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny." (Bible 2.Pt 3,8-10)

Níže uvedený výklad proroctví Bible není oficiálním výkladem žádné církve. Může obsahovat některé výkladové prvky a pohledy cizí tradičnímu pojetí teologů.


Poslední hodina

Je toto koniec?
Prof. Dr. Walter Veith & Martin Smith, videopřednáška - Je toto koniec? (sk titulky, na stránkách YouTube)


hlavní strana: Studánka - internetové knihkupectví