Což takhle zdravý selský rozum?
(Lidský mozek či nejvýkonnější počítač
- mohli vzniknout náhodou?)


(video z programu Worship Letovice)


Padající talíře

(video ze stránek "www.youtube.com/watch?v=KGlx11BxF24#t=21")


Nástin dějin

(Ze stránek YouTube)


Vesmírný konflikt

(video ze stránek "www.znamenicasu.cz")


Poslední události podle biblických proroctví

(video ze stránek "neuveritelnaodhaleni.cz")


Stretnutie (The Encounter)

(video ze stránek "Gloria.tv")
Uprostřed noční bouřky nachází pět cizinců útočiště v opuštěné restauraci. Arogantní podnikatel (Steve Borden), osamělá svobodná žena (Jaci Velazquez), pár na pokraji rozvodu, a mladá uprchlice. Majitel jim však slouží nejen chlebem. Tento geniální hostitel (Bruce Marchiano) zná všechna jejich tajemství a má odpovědi na všechny problémy - stačí mu věřit. Je to zázračné setkání, které všechny přítomné poznamená.
(Stojí za to se podívat až do konce - a vydržet i ty titulky)Stretnutie 2 (The Encounter 2)

Volné pokračování filmu The Encounter v dalším příběhu.
(video ze stránek "Gloria.tv")


Jen takové zamyšlení ...

Člověk při hledání odpovědi na otázku smyslu svého života si dnes může vybrat ze dvou možností: Věřit v nekonečně vyšší Inteligenci než je sám a mít naději, nebo věřit v evoluci a zemřít v beznaději. Je to vždy otázka SVOBODNÉ VOLBY, čemu chce VĚŘIT. Exaktní matematický důkaz ani pro jednu verzi zřejmě neexistuje. Nabízí se však logická otázka, proč volit beznaděj, když pro víru v Boha, jak nám ho představuje Bible, existuje dost rozumných důvodů.

Proč by měl v tak závažné otázce, jako je volba věčného života, nebo jeho odmítnutí, rozhodovat za mne někdo jiný než já sám? Proč nevyužít tak úžasný dar, jako je dar svobodné volby? Pokud má Bible pravdu - a věří tomu jak prostí lidé, tak největší intelektuálové - pokud se tedy Boží plán záchrany lidstva v dohledné době ukončí, potom Bible opravdu obsahuje ty nejvzácnější a nejdůležitější informace pro každého z nás. Bylo by rozumné neověřit si, zda je tomu tak? Hodit to celé jen tak za hlavu? Odmítnout - obrazně řečeno - ten největší poklad jen proto, že se nabízí zdarma? Odpovědět si už musí každý sám.

Ze všech světových náboženství pouze biblické křesťanství má naději v Bohu, který je Láska, z lásky k nám žil mezi námi, za nás se v Kristu obětoval a pro nás vstal z mrtvých, abychom měli naději ve vzkříšení. Biblický Bůh vede člověka k lásce ke svým bližním, bez ohledu na jejich rasu či vyznání.

Skutečnost, že v tomto ohledu oficiální křesťanství historicky selhalo, je pouze důsledek toho, že nebylo biblické. Středověká církev dokonce zakázala lidem Bibli číst, aby z ní nebyla odhalena skutečná identita instituce papežství, a křesťany žijící podle Bible pronásledovala a zabíjela. Dnes je situace jiná. Bibli může mít každý, mnoho lidí ji má, ale málokdo podle ní skutečně žije. Ježíš Kristus tuto situaci předvídal a řekl: "Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích." (Matouš 7,21) A vůle jeho (i našeho) Otce je zjevena právě v Bibli. Jindy Ježíš řekl: "Zdaliž ne proto bloudíte, že neznáte Písem ani moci Boží?" (Marek 12,24) "Písma" je synonymum pro Bibli.

Je to tedy na každém z nás... :-)
Kdyby byl Bůh ...

Jeden muž přišel k holiči, aby se dal ostříhat a oholit jako obvykle. Začali spolu hovořit a mluvili o různých věcech a tématech. Najednou přišla řeč na téma:

"Bůh".

Holič začal: "Podívejte se, já nevěřím, že Bůh existuje."

"Proč to říkáte?" ptal se zákazník.

Holič: "Je to jednoduché, stačí vyjít na ulici a uvidíte, že Bůh neexistuje. No řekněte sám, kdyby existoval, bylo by tolik nemocných lidí? Bylo by tolik opuštěných dětí? Jestli skutečně existuje Bůh, bylo by tolik trápení a bolesti? Jak můžu milovat Boha, který dopustí toto všechno….?"

Zákazník se na chvíli zamyslel, ale neodpovídal, protože se nechtěl začít hádat. Holič skončil svoji práci a zákazník odešel. Jen co vyšel na ulici, uviděl muže s dlouhými vlasy a s dlouhou bradou, neupraveného a špinavého.

Bylo to velmi dávno, kdy tento muž měl ostříhané vlasy.

Zákazník se vrátí zpět k holiči a říká: "Víte co? Holiči neexistují!!!"

"Jak to můžete říct" ptá se holič překvapeně. "Já jsem holič a jsem tu. Právě teď jsem vás ostříhal a oholil."

"NE!" prohlásil zákazník. "Holiči neexistují, protože kdyby byli, nebylo by tolik neupravených lidí s dlouhými vlasy a dlouhou bradou, jako tamten muž venku!"

Holič: "Aaaaha, holiči existují, to jen lidé je nevyhledávají."

Zákazník: "Přesně!!! Je to tak. Bůh existuje. Jen lidé ho nenásledují, ani ho nehledají. Proto je na světě tolik bolesti a trápení".


(od neznámého autora)Hloupost, žádný život po porodu není!


V bříšku těhotné ženy byla dvě miminka. První se druhého zeptalo:
Věříš v život po porodu?

Určitě. Něco po porodu musí být. Možná jsme tu právě proto, abychom se připravili na to, co bude pak.

Hloupost, žádný život po porodu není. Jak by vůbec mohl vypadat?

To přesně nevím, ale určitě tam bude víc světla než tady. Třeba budeme běhat po svých a jíst pusou.

To je přece nesmysl! Běhat se nedá. A jíst pusou, to je úplně směšné! Živí nás přece pupeční šňůra. Něco ti řeknu: Život po porodu je vyloučený - pupeční šňůra je už teď moc krátká.

Ba ne, určitě něco bude. Jen asi bude všechno trochu jinak, než jsme tady zvykli.

Ale nikdo se přece odtamtud po porodu nevrátil. Porodem prostě život končí. A vůbec, život není nic než vleklá stísněnost v temnu.

No, já přesně nevím, jak to bude po porodu vypadat, ale každopádně uvidíme mámu a ta se o nás postará.

Mámu? Ty věříš na mámu? A kde má jako podle tebe být?

Přece všude kolem nás! V ní a díky ní žijeme. Bez ní bychom vůbec nebyli.

Tomu nevěřím! Žádnou mámu jsem nikdy neviděl, takže je jasné, že žádná není.

Ale někdy, když jsme zticha, můžeš zaslechnout, jak zpívá nebo cítit, jak hladí náš svět. Víš, já si fakt myslím, že opravdový život nás čeká až potom ...


(text i foto od neznámého autora)


Zima, tma a Bůh

Univerzitní profesor na jedné vysoké škole položil studentům otázku: "Stvořil Bůh všechno co existuje?" Jeden student odvážně odpověděl: "Ano!"

"Stvořil Bůh opravdu všechno?" - otázal se znovu profesor. "Ano, jistě" - zopakoval student. Profesor však namítl: "Pokud Bůh stvořil všechno, co existuje, tak stvořil i zlo. A na základě toho, co jsme si doposud řekli, můžeme pak tvrdit, že Bůh musí být zlý."
      Student se nezmohl na odpověď a umlknul.
      Profesor byl spokojený s tím, že se mu podařilo dokázat zmíněnému studentovi, že jeho víra v dobrého Boha je pouhým mýtem.
      Ale onen student se ještě přihlásil: "Můžu se vás na něco zeptat, pane profesore?"
      "Samozřejmě!" odpověděl profesor.
      Student se otázal: "Existuje zima?"
      "Co je to za otázku, samozřejmě, že existuje, cožpak vám nikdy nebyla zima?"
      Ostatní studenti se začali smát.
      Mladý muž odpověděl: "Zima ve skutečnosti, pane profesore, neexistuje. Podle zákonů fyziky platí, že zima je ve skutečnosti jen nepřítomností tepla. Každé tělo i každý předmět jsou citlivé na změnu prostředí anebo přenos energie. Absolutní nula znamená úplnou nepřítomnost tepla. Za této teploty se všechna hmota stává reakce neschopnou. Zima tedy neexistuje. Člověk jen používá toto slovo k tomu, aby vyjádřil, jak se cítí, když vnímá nedostatek tepla."
      Student položil další otázku: "A existuje tma?"
      "Samozřejmě!" opáčil profesor.
      Ale student pokračoval: " Tma také neexistuje, tma je ve skutečnosti

nepřítomnost světla. Světlo lze zkoumat, tmu však ne. Můžeme použít Newtonův pokus, při kterém se bílé světlo láme na mnoho barev. Nemůžeme však měřit tmu. Jediný paprsek světla se vláme v prostředí tmy a osvítí je. Můžeme snad změřit, jak tmavý je vesmír? Můžeme jen změřit sílu světla, které vydává. Není to snad pravda?
      Tma je slovo, které člověk používá k popisu toho, jak to vypadá, když někde není přítomno světlo."
      Nakonec se mladý muž zeptal profesora: "A pane profesore, myslíte, že existuje zlo?"
      "Samozřejmě!" - odvětil profesor. "Vidíme ho každý den okolo sebe, v tom, jak se lidé nehumánně chovají ke svým bližním. A spatřujeme je ve zločinech, které se dějí po celém světě. O co jiného by se jednalo než o zlo?"
      "Ve skutečnosti ani zlo neexistuje, pane profesore, alespoň ne samo o sobě," reagoval student.
      "Zlo je absencí Boha. Je to podobně jako se zimou a tmou. Zlo je slovo, kterým chtěl člověk popsat nepřítomnost Boha.
      Bůh zlo nestvořil. Zlo je důsledkem toho, když člověk nepřijímá lásku, kterou mu Bůh chce darovat. Podobně jako zima je důsledkem nepřítomnosti tepla a tma je důsledkem nepřítomnosti světla."
      Profesor se posadil.
      Tento příběh je pravdivý.
      Ten mladý muž se jmenoval Albert Einstein.

(Z časopisu "Prameny zdraví" č.6/2006, str. 19)
PANE MŮJ - Michal Tučný


Video na stránkách YouTube

 

Moje nejobtížnější cesta
(Z evolucionisty kreacionistou)
Prof. Dr. Walter Veith vypráví svůj životní příběh


(Ze stránek "neuveritelnaodhaleni.cz")


Planeta Zem

(video ze stránek "Zober si, čo potrebuješ")


nahoru