"Již více času nebude."
(Zj 10,6)
Bible a zdraví

"... Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji."
(Ex 15,26)               


"Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá."
(Ježíš, Mt 7,14)

Život člověka má vyšší hodnotu než jeho BMW!
Zdravý životní styl podle našeho Výrobce

člověk - koruna stvoření
Dáte si do nového auta nekvalitní olej, abyste "ušetřili", nebo raději budete respektovat doporučení od výrobce?

jen auto

Člověk - jeho život a zdraví - má nesrovnatelně vyšší hodnotu, než jeho BMW!

Bible je pro člověka doporučením jeho "Výrobce", jak nejlépe pečovat o svůj "stroj" - tělo i duši.

Je s podivem, jak málo i věřících lidí toho využívá. Ke své škodě! Viz zdravotní statistiky.

Světový bestseler - Bible
"... choďte po všech cestách, jak jsem vám přikázal, a povede se vám dobře."
Bible, Jer.7,23
Světový bestseler - Bible


Na základě studia biblického kontextu k tomuto tématu vytvořili věřící lékaři holistický
zdravotní program Newstart.
Nejlepším důkazem jeho funkčnosti je vlastní zkušenost. Tu můžete získat sami doma nejlépe jeho praktikováním s pomocí "newstartových" knih, které můžete sehnat v internetových knihkupectvích zaměřených na zdravý životní styl. Autory těchto knih jsou často lékaři z oblasti preventivní medicíny, dietologové, psychologové, aj. Jinou možností je využít nabídku rekondičního pobytu v rámci týdenní (dvoutýdenní) dovolené na některém z krásných míst naší země.
Formou kontextového studia několika zajímavých témat v malém
laickém kurzu Bible
můžete získat základní orientaci v Knize knih, kterou nám Jan Hus a Jan Ámos Komenský odkázali jako ten nejdražší klenot na tomto světě.

O Bibli Ježíš Kristus řekl, že je to pravda (J 17,17; J 10,35). A On nikdy nelhal.


Přeji všem milým návštěvníkům hodně zdraví a radosti při poznávání poselství Bible."Vystoupil jsem s letadlem k nebesům, do stratosféry, do výšek. Nechal jsem se vystřelit raketou k Měsíci rychlostí jedenácti kilometrů za vteřinu. Oblétl jsem Měsíc, viděl jsem jeho odvrácenou tvář.
Ale Boha jsem nespatřil.

- Vykopal jsem hlubokou jámu směrem do středu Země. Nalezl jsem kameny a měď a třpytné soli.
Ale nenalezl jsem žádného ďábla a žádné peklo.

- Ale dnes v noci, když jsem podřimoval v posteli, zazněl hrozebně jakýsi hlas: 'Adame, kde jsi?' 'Kaine, kde je tvůj bratr Ábel?'
Třásl jsem se pod přikrývkou a řekl jsem: 'Tu jsem. Já jsem ten člověk!'"

Helmut Schoepke
.                                           nahoru
... zpět na předchozí stranu