DEN, KDY SKONČÍ ZLO

Cena:140.00
skladem
Vložit do košíku

Clifford Goldstein

 

…Protože být křesťanem už nebylo nebezpečné, začaly davy pohanů přecházet na křesťanskou víru, přijímaly jejich biblické učení, zatímco si ponechali svá pohanská srdce. Změnili si pouze uctívané modly z obrazů svatých božstev na obrazy Krista, Marie nebo svatých. Zvyky, svátky a pověry z pohanských chrámů jednoduše převlékli do křesťanských šatů. Když křesťané opustili jeskyně a katakomby a vstoupili do dvorů a paláců, zaměnili Kristovu a apoštolskou pokoru za okázalost a majestát pohanů a jejich kněží. „Obrácení“ císaře Konstantina ve čtvrtém století a rychlý vzestup církve budí dojem, alespoň na povrchu, že křesťanství konečně triumfuje.

To, co zvítězilo, však nebylo křesťanství, víra v Ježíše Krista, ale pohanství. Ve skutečnosti pohanský Řím žije dál, jen převlečený a ozdobený, ale bez Kristova ducha a učení. Římský biskup zaujal místo císaře, přičemž vyměnil korunu za tiáru. V sedmnáctém století řekl britský politický vědec Thomas Hobbes následující slova: “Pokud uvažujeme nad původem této církevní nadvlády, uvědomujeme si jasně, že papežství není ničím jiným než duchem umírající římské říše sedícím na jejím hrobě.“….

(Úryvek z knihy Den, kdy skončí zlo, str.14)

Měkká vazba, rozměry 14 x 20 cm, 95 stran