Hledáček

DANIELOVO PROROCTVÍ
V BIBLI
(zvláště dnes aktuální)

ZNAMENÍ NADĚJEZdravotní přednášky
(odkazy na You Tube)

Prof. Dr. Walter Veith (titulky)
Život v celé své kráse
Tvoje zdraví Tvoje volba
Sedíme na časované bombě
Neuvěřitelná pravda o mléku
Zdraví a štěstí
Čisté a nečisté (SK dabing)

Dr. Tim Riesenberger (titulky)
Cukrovka
Rakovina

Barbara O'Nell: (dabing)
Obklady a jejich použití
Důležitost vody a soli
Cvičení jinak
Fantastický tuk
Skutečná příčina nemocí
Hormonální nerovnováha
Játra - váš projektový manažer
Čistý vzduch a střídmost
Útvar odvozu odpadů v lidském těle
Obrázky pro radost - Lila-JK
Biblické přednášky
(odkazy na You Tube)

Prof. Dr. Walter Veith (dabing)
Jen prostý člověk?

Ferdinand Varga -
série přednášek APOKALYPSA:
Čo učí Biblia o Islame
Čo učí Biblia o budúcnosti EU
Biblia o historii kresťanstva
Biblia o úlohe USA a Vatikánu
Čo hovorí Biblia o konci sveta
Čo učí Biblia o smrti
Tajomstvo šťastia podl'a Biblie
Tajomstvo čistého myslenia


Doug Batchelor -
série přednášek
ZJEVENÍ PRO DNEŠEK
VŠECHNO MÍŘÍ KE ZMĚNĚ
Přicházející vytržení podle Zjevení
Poslední pozemská říše
Stvořil Bůh Ďábla?
Maximální oběť
Nezměnitelný zákon
Velkolepé království
Odpočinek od naší práce
Nejbohatší poustevník
Okouzlující duchové
Závěrečná ohnivá bouře
Ďáblův žalář
Očištění svatyně
Zrozen z řeky
Klanění se šelmě
Označen pro smrt
Žena pravdy
Dceřin smrtící tanec
Babylónská hostina
Královští vyslanci
Cíl zbožných


Ronny Schreiber -
série přednášek
CESTA BEZ MOŽNOSTI NÁVRATU
Amazing Discoveries - CZ dabing
Covid-19 a nový světový řád
Přísně tajný plán
Temná tvář církve
Změna klimatu a role USA
Naočkujte celý svět!
Spiknutí končí


Cliff Goldstein -
cyklus 35 filozoficko-teologických úvah
HopeTV - CZ dabing
Cliff! - FILOZOFIE PRO DNEŠEK:
Co zažil Bryan Magee
Slyšet, vidět, dotknout se
Morální imperativ
Kvantový skok
Želvy odshora dolů
Břímě bezvýznamnosti
Pomatenec
Smysl bytí
Ale jsou tu také děti...
Čekání na Godota (ještě pořád)
Wittgensteinovy hranice
Cliffordův princip
Věda a naděje
Smrt Ivana Iljice
Smysl života
Ztracené hodinky Davida Humea
Nejjistější věda
Kýchání do tajfunu
Kdo stvořil toho Boha
Počítačové hry
Od Darwina přes Dachau po Dawkinse
Třpyt nových galaxií
Rebel
Odysseův ostrov
Na počátku
Cliffův výlet
Alternativní dějiny
Vyvolení
Zajoncova krabice
Věda funguje
Páté a poslední království
Proč je tu něco místo ničeho
Všichni mrtví tohoto světa
Flewův útěk
Ve jménu žádného Boha


Odkazy

CZIN.eu

TOUHA VĚKŮ

Cena:315.00
skladem
Vložit do košíku

Ellen Gould Whiteová

 

Jde o jedno z nejslavnějších a nejrozšířenějších děl o životě a osobnosti Ježíše z Nazareta. Kniha je vydávána v mnoha zemích a mnoha jazycích ve statisícových nákladech. Člověk má jen málokdy možnost dostat se k tak uceleným informacím o životě a díle osobnosti, která výrazně ovlivnila historii lidstva. Kniha vychází v novém českém překladu , doplněna mapkami a obrazovou přílohou, s množstvím odkazů na zdroj - Bibli.

 

 Tuhá vazba, rozměry 17x24 cm, 560 stran + 16 stran barevné přílohy       

  

''Největším klamem v Kristově době bylo tvrzení, že ke spravedlnosti stačí jen souhlasit s pravdou. Dějiny lidstva však ukazují, že teoretická znalost pravdy člověka nezachrání... Nejtemnější stránky lidských dějin jsou popsány záznamy o zločinech, které spáchali náboženští fanatici... I v dnešní době hrozí lidem stejné nebezpečí. Mnozí se s naprostou samozřejmostí považují za křesťany jen proto, že souhlasí s určitými náboženskými názory. Neuvádějí však pravdu do svého života. Neuvěřili jí a nemilují ji. Lidé mohou vyznávat, že věří pravdě, ale pokud je jejich víra nevede k upřímnosti, laskavosti, trpělivosti, snášenlivosti a zbožnosti, je pravda pro ně a prostřednictvím jejich vlivu i pro svět prokletím. Spravedlnost, o které učil Kristus, je podřízení srdce i života zjevené Boží vůli.''

(Úryvek z knihy Touha věků, str. 194)

 

PROROCTVÍ O BUDOUCNOSTI

''...Celý svět se topí v rozmařilostech a bezbožnosti. Ukolébán vírou v bezpečí bezstarostně spí. Myšlenky na Kristův příchod si nepřipouští. Lidé se smějí varovným poselstvím...

...Celý svět je v pohybu. Znamení doby se hrozivě naplňují jako předzvěst nadcházejících událostí. Duch Boží se vzdaluje ze země a zemi i moře stíhá jedna pohroma za druhou. Lidstvo čelí ničivým vichřicím, zemětřesením, požárům, záplavám a vraždám všeho druhu. Kdo ví, co bude dál? Kde je bezpečí? Ve světě není nic jistého. Lidé se proto rychle připojují k vůdcům, které si zvolili. S netrpělivostí sledují každý jejich krok. Jedni s nadějí očekávají příchod našeho Pána a pracují pro něho. Jiní se nechávají vést prvním a největším odpadlíkem. Málokdo celým srdcem a celou duší věří, že můžeme uniknout smrti a získat nebe.

Rozhodující okamžik se nepozorovaně přibližuje. Slunce stále ještě svítí, vychází a zapadá, nebesa zvěstují Boží slávu. Lidí jedí, pijí, osévají pole a stavějí domy, žení se a vdávají, nakupují a prodávají. Derou se kupředu a bojují o vyšší postavení. Chtějí se bavit ... Všude vládne rozruch a napětí. Doba milosti se však již chýlí ke konci a případ každého jednotlivce má být navěky uzavřen.

Satan vidí, že už mu zbývá jen málo času. A dokud neskončí doba zkoušky a dveře milosti se jednou provždy nezavřou, bude se ze všech sil snažit lidi svést, oklamat, zaměstnat, strhnout na svou stranu. Po staletí k nám z Olivové hory zaznívá závažné varovné poselství: ''Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím ... a aby vás onen den nepřekvapil jako past.'' ''Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka. (L 21,34.36)"

(Úryvek z knihy Touha věků, kapitoly Proroctví o budoucnosti, str. 406-407)