TOUHA VĚKŮ

Cena:268.00
skladem
Vložit do košíku

Ellen Gould Whiteová

 

Jde o jedno z nejslavnějších a nejrozšířenějších děl o životě a osobnosti Ježíše z Nazareta. Kniha je vydávána v mnoha zemích a mnoha jazycích ve statisícových nákladech. Člověk má jen málokdy možnost dostat se k tak uceleným informacím o životě a díle osobnosti, která výrazně ovlivnila historii lidstva. Kniha vychází v novém českém překladu , doplněna mapkami a obrazovou přílohou, s množstvím odkazů na zdroj - Bibli.

 

 Tuhá vazba, rozměry 17x24 cm, 560 stran + 16 stran barevné přílohy       

  

''Největším klamem v Kristově době bylo tvrzení, že ke spravedlnosti stačí jen souhlasit s pravdou. Dějiny lidstva však ukazují, že teoretická znalost pravdy člověka nezachrání... Nejtemnější stránky lidských dějin jsou popsány záznamy o zločinech, které spáchali náboženští fanatici... I v dnešní době hrozí lidem stejné nebezpečí. Mnozí se s naprostou samozřejmostí považují za křesťany jen proto, že souhlasí s určitými náboženskými názory. Neuvádějí však pravdu do svého života. Neuvěřili jí a nemilují ji. Lidé mohou vyznávat, že věří pravdě, ale pokud je jejich víra nevede k upřímnosti, laskavosti, trpělivosti, snášenlivosti a zbožnosti, je pravda pro ně a prostřednictvím jejich vlivu i pro svět prokletím. Spravedlnost, o které učil Kristus, je podřízení srdce i života zjevené Boží vůli.''

(Úryvek z knihy Touha věků, str. 194)

 

PROROCTVÍ O BUDOUCNOSTI

''...Celý svět se topí v rozmařilostech a bezbožnosti. Ukolébán vírou v bezpečí bezstarostně spí. Myšlenky na Kristův příchod si nepřipouští. Lidé se smějí varovným poselstvím...

...Celý svět je v pohybu. Znamení doby se hrozivě naplňují jako předzvěst nadcházejících událostí. Duch Boží se vzdaluje ze země a zemi i moře stíhá jedna pohroma za druhou. Lidstvo čelí ničivým vichřicím, zemětřesením, požárům, záplavám a vraždám všeho druhu. Kdo ví, co bude dál? Kde je bezpečí? Ve světě není nic jistého. Lidé se proto rychle připojují k vůdcům, které si zvolili. S netrpělivostí sledují každý jejich krok. Jedni s nadějí očekávají příchod našeho Pána a pracují pro něho. Jiní se nechávají vést prvním a největším odpadlíkem. Málokdo celým srdcem a celou duší věří, že můžeme uniknout smrti a získat nebe.

Rozhodující okamžik se nepozorovaně přibližuje. Slunce stále ještě svítí, vychází a zapadá, nebesa zvěstují Boží slávu. Lidí jedí, pijí, osévají pole a stavějí domy, žení se a vdávají, nakupují a prodávají. Derou se kupředu a bojují o vyšší postavení. Chtějí se bavit ... Všude vládne rozruch a napětí. Doba milosti se však již chýlí ke konci a případ každého jednotlivce má být navěky uzavřen.

Satan vidí, že už mu zbývá jen málo času. A dokud neskončí doba zkoušky a dveře milosti se jednou provždy nezavřou, bude se ze všech sil snažit lidi svést, oklamat, zaměstnat, strhnout na svou stranu. Po staletí k nám z Olivové hory zaznívá závažné varovné poselství: ''Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím ... a aby vás onen den nepřekvapil jako past.'' ''Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka. (L 21,34.36)"

(Úryvek z knihy Touha věků, kapitoly Proroctví o budoucnosti, str. 406-407)