Hledáček


Pár bezmasých receptů


Zdravotní přednášky
(odkazy na You Tube)

Barbara O'Nell:
Obklady a jejich použití
Důležitost vody a soli
Cvičení jinak
Fantastický tuk
Skutečná příčina nemocí
Hormonální nerovnováha
Játra - váš projektový manažer
Čistý vzduch a střídmost
Útvar odvozu odpadů v lidském těle

Biblické přednášky
(odkazy na You Tube)

Prof. Dr. Walter Veith (dabing)
Jen prostý člověk?
(Ježíš - podvodník, nebo Mesiáš?)

Ferdinand Varga -
série přednášek APOKALYPSA:
Čo učí Biblia o Islame
Čo učí Biblia o budúcnosti EU
Biblia o historii kresťanstva
Biblia o úlohe USA a Vatikánu
Čo hovorí Biblia o konci sveta
Čo učí Biblia o smrti
Tajomstvo šťastia podl'a Biblie
Tajomstvo čistého myslenia
Obrázky pro radost
Doporučený balíček

- platba převodem na účet ... 79 Kč

- platba dobírkou ...139 Kč

podrobněji a další možnosti

- viz Obchodní pravidla

Odkazy

CZIN.eu

POSLEDNÍ DNY PLANETY ZEMĚ

Cena:150.00
skladem
Vložit do košíku

Ellen Gould Whiteová

 

Jedná se o výběr již publikovaných, ale i mnoha dosud neuveřejněných citátů E. G. Whiteové, které se týkají doby před druhým příchodem Pána Ježíše. Kompilát sestavili pracovníci Institutu E. G. Whiteové.

 

Měkká vazba, rozměry 15x21 cm, 176 stran

 

 

Ukázky z knihy:

NEW YORK

… Když jsem jednou byla v New Yorku, byly mi v nočním vidění ukázány velké budovy, které se tyčily mnoha patry k nebi. Tyto budovy měly být ohnivzdorné a jejich účelem bylo proslavit jejich vlastníky a stavitele…

Pak jsem slyšela vyhlášení požárního poplachu. Lidé hleděli na tyto ohnivzdorné budovy a říkali: „Jsou naprosto bezpečné.“ Ale tyto stavby byly stráveny ohněm, jako byly ze smůly. Protipožární zařízení nebylo schopno zabránit jejich zničení. Hasiči nemohli použít své přístroje. (9T 12,13, 1909)

 

Nedělní hnutí si potají razí cestu. Vůdcové maskují skutečné záměry a mnozí z těch, kteří se připojují k tomuto hnutí, nechápou, kam toto hnutí vlastně směřuje... Jednají v naprosté zaslepenosti. Neuvědomují si, že když protestantská vláda odstoupí od zásad, které nás činí svobodným, nezávislým národem, a cestou legislativních procesů zavede zásady propagující papežskou faleš a svody, uvede národ do hrůz římského středověku. (RH Extra 11.prosince 1888)

(Úryvky z knihy Poslední dny planety Země, str. 69 a 76)

 

Citáty z knihy:

Víme, že Pán přijde brzy. Svět se v rychlém tempu stává takovým, jakým byl za dnů Noe. Oddává se sobeckému požitkářství. V jídle a pití nezná míru. Lidé pijí škodlivé nápoje, které je činí nepříčetnými. (Dopis 308, 1907)

Zvrácenost a krutost lidí dosáhnou takové úrovně, že se zjeví sám Bůh, aby tomu ve svém majestátu učinil přítrž. Ničemnost světa již brzy překročí míru a stejně jako za dnů Noe Bůh vykoná své soudy. (UL 334, 1903)

Viděla jsem mezi krásné budovy padat ohromnou ohnivou kouli, která je v okamžení zničila. Slyšela jsem, jak někdo řekl: „Věděli jsme, že Boží soudy přijdou na tuto zem, ale nevěděli jsme, že přijdou tak brzy.“ Jiní úzkostlivým hlasem odpovídali: „Vy jste to věděli. Proč jste nám to neřekli? My jsme to nevěděli.“ (9T 28, 1909)

Přichází doba, kdy budeme chvíli stát na pevné zemi, ale v následujícím okamžiku se tato země bude pod našima nohama pohybovat. Zemětřesení budou vznikat tam, kde to lidé budou nejméně očekávat. (TM 421, 1896)

Skrze požáry, povodně, zemětřesení, rozpoutané živly, neštěstí na moři i pevnině je dávána výstraha, že Boží Duch se s člověkem nebude stále potýkat. (3MR 315, 1897)

Bylo mi ukázáno, že Duch Páně je odnímán ze země. Brzy bude zachovávající Boží moc odňata všem, kteří vytrvale pohrdají jeho svatým zákonem. O nezákonných transakcích, vraždách a zločinech nejrůznějšího druhu jsme denně informováni. Přestupky se stávají tak všeobecnými, že nás již nešokují, jak tomu bylo dříve. (Dopis 258, 1907)

Symbolická ilustrace (jedovatí hadi na poušti) má dvojí význam. Boží lid se z ní naučil nejen tomu, že Stvořitel vládne nad přírodou, ale také, že se pod jeho kontrolou nalézají i náboženská hnutí. To se týká obzvláště vynucování svěcení neděle. (19MR 281, 1902)

Při ukončení Božího díla se setkáme s těžkostmi a komplikovanými situacemi a nebudeme vědět, jak se vůči nim zachovat. Nezapomeňme však, že Bůh, Kristus a Duch svatý pracují a bdí. Pamatujme, že Boží dlaň drží kormidlo a že Bůh vede svou věc. (Ev 44, 1902)

Tím, že ušetřil život prvního vraha, dal Bůh celému vesmíru naučení o velkém sporu. … Jeho úmyslem bylo nejen potlačit vzpouru, ale i ukázat celému vesmíru její povahu. … Nevinní obyvatelé ostatních světů sledovali události, k nimž došlo na zemi, s nejhlubším zájmem. … Bůh získává sympatie a souhlas celého vesmíru, jak se jeho velký plán krok za krokem blíží svému splnění. (PP 78-79, 1890)

Kristova smrt pro spásu člověka nejen zpřístupní nebe lidem, ale před celým vesmírem ospravedlní postup Boha a jeho Syna proti satanově vzpouře. (PP 68-69, 1914)

Celý vesmír s nevýslovným zájmem sleduje závěrečné výjevy velkého sporu mezi dobrem a zlem. (PK 148,1914)

Náš malý svět je učebnicí vesmíru. (DA 19, 1898)*

* Vysvětlivka: Ellen Whiteová uvádí, že nepadlý vesmír a nebeští andělé sledovali Kristův zápas v Getsemane s velkým zájmem. V diskusích o Kristově čtyřtisíciletém boji se satanem a jeho konečném vítězství na kříži užívala fráze jako „nebeský vesmír spatřil“, „celé nebe a nepadlý svět byli svědky“, … „jaký pohled pro vesmír!“. Viz DA 693, 759, 760.

 

Bůh vede přesný zápis týkající se národů. Záznamy v nebeských knihách svědčí proti nim. Když bude přestupování prvního dne týdne trestáno, tehdy se kalich naplní. (7BC 910, 1886)

…i když Boží smilování má dlouho s hříšníkem trpělivost, jsou meze, za něž lidé již nemohou v hříchu pokračovat. Je-li této meze dosaženo, přestanou nabídky milosti a začíná soudní řízení. (PP 165, 1890)

Přichází doba, kdy lidé ve svém klamu a domýšlivosti dospějí k takovému vrcholu, že jim Pán nedovolí pokračovat a oni zjistí, že i Hospodinova trpělivost má své meze. (9T 13, 1909)

Přestoupení již dosáhlo svých hranic. Zmatek naplňuje svět a zakrátko lidstvo překvapí veliká hrůza. Konec je velice blízko. My, kzeří známe pravdu, bychom se měli připravit na to, co brzy přijde na svět jako strašnéí překvapení. (8T 28, 1904)

Výběr citátů z knihy Poslední dny planety Země, strana 17 – 21, 26 – 27