Hledáček
Zdravotní přednášky
(odkazy na You Tube)

Prof. Dr. Walter Veith (titulky)
Život v celé své kráse
Tvoje zdraví Tvoje volba
Sedíme na časované bombě
Neuvěřitelná pravda o mléku
Zdraví a štěstí
Čisté a nečisté (SK dabing)

Dr. Tim Riesenberger (titulky)
Cukrovka
Rakovina

Barbara O'Nell: (dabing)
Obklady a jejich použití
Důležitost vody a soli
Cvičení jinak
Fantastický tuk
Skutečná příčina nemocí
Hormonální nerovnováha
Játra - váš projektový manažer
Čistý vzduch a střídmost
Útvar odvozu odpadů v lidském těle
Obrázky pro radost - Lila-JK
Biblické přednášky
(odkazy na You Tube)

Prof. Dr. Walter Veith (dabing)
Jen prostý člověk?

Ferdinand Varga -
série přednášek APOKALYPSA:
Čo učí Biblia o Islame
Čo učí Biblia o budúcnosti EU
Biblia o historii kresťanstva
Biblia o úlohe USA a Vatikánu
Čo hovorí Biblia o konci sveta
Čo učí Biblia o smrti
Tajomstvo šťastia podl'a Biblie
Tajomstvo čistého myslenia


Doug Batchelor -
série přednášek
ZJEVENÍ PRO DNEŠEK
VŠECHNO MÍŘÍ KE ZMĚNĚ
Přicházející vytržení podle Zjevení
Poslední pozemská říše
Stvořil Bůh Ďábla?
Maximální oběť
Nezměnitelný zákon
Velkolepé království
Odpočinek od naší práce
Nejbohatší poustevník
Okouzlující duchové
Závěrečná ohnivá bouře
Ďáblův žalář
Očištění svatyně
Zrozen z řeky
Klanění se šelmě
Označen pro smrt
Žena pravdy
Dceřin smrtící tanec
Babylónská hostina
Královští vyslanci
Cíl zbožných


Ronny Schreiber -
série přednášek
CESTA BEZ MOŽNOSTI NÁVRATU
Amazing Discoveries - CZ dabing
Covid-19 a nový světový řád
Přísně tajný plán
Temná tvář církve
Změna klimatu a role USA
Naočkujte celý svět!
Spiknutí končí


Cliff Goldstein -
cyklus 35 filozoficko-teologických úvah
HopeTV - CZ dabing
Cliff! - FILOZOFIE PRO DNEŠEK:
Co zažil Bryan Magee
Slyšet, vidět, dotknout se
Morální imperativ
Kvantový skok
Želvy odshora dolů
Břímě bezvýznamnosti
Pomatenec
Smysl bytí
Ale jsou tu také děti...
Čekání na Godota (ještě pořád)
Wittgensteinovy hranice
Cliffordův princip
Věda a naděje
Smrt Ivana Iljice
Smysl života
Ztracené hodinky Davida Humea
Nejjistější věda
Kýchání do tajfunu
Kdo stvořil toho Boha
Počítačové hry
Od Darwina přes Dachau po Dawkinse
Třpyt nových galaxií
Rebel
Odysseův ostrov
Na počátku
Cliffův výlet
Alternativní dějiny
Vyvolení
Zajoncova krabice
Věda funguje
Páté a poslední království
Proč je tu něco místo ničeho
Všichni mrtví tohoto světa
Flewův útěk
Ve jménu žádného Boha

info@knihy-studanka.cz
VRABCOVA PÍSEŇ O NADĚJI

158,-
skladem

Ludvík Švihálek

 

Bývalý vězeň jednoho z mnoha stalinských lágrů na Sibiři vzpomínal, co mu vlilo novou sílu a naději nevzdat se v těch hrozných podmínkách, ve kterých se nacházel. Stál se svými spoluvězni na nástupu před baráky jen v chatrném oblečení v třicetistupňovém mrazu. Pomalu vycházelo studené sibiřské slunce a on se v duchu ptal: ''Bude tohle můj poslední den?''

Tu zaslechl zacvrlikání vrabce. Podíval se za tím překvapujícím zvukem života v té mrazivé pustině a uviděl malého vrabce, který se právě vyškrábal z komína, kde hledal útočiště před krutým mrazem. Byl celý černý od sazí a třepal křidélky, aby se sazí zbavil. Přitom si vesele zacvrlikal...

Muž byl překvapen vlastní reakcí na tento drobný výjev v přírodě. Řekl si: ''Když takový malý tvor tady v tak těžkých podmínkách zápasí o zachování svého života - a daří se mu to -, proč bych to já vzdal?'' Ten malý vrabec mu vlil novou sílu a naději do zápasu s jeho těžkým údělem.

Kniha L. Švihálka podobně jako onen vrabec chce povzbudit čtenáře k víře, naději a lásce. Najdete v ní promyšlený pohled na svět, dějinné události i na osudné souhry našeho života. Myšlenky o roli rozumu, o Bohu a hodnotě člověka jsou prokládány příběhy z historie a citáty významných osobností. Autor tak svým osobitým způsobem dovádí čtenáře k poznání sebe sama a otevírá nový rozměr budoucnosti.

 

Tuhá vazba, rozměry 13x20 cm, 128 stran

 

 

Je Bůh mocný, nebo bezmocný?

...Bůh by mohl všechny lidi donutit k víře. Mocí se dá vynutit poslušnost, ale ne láska. I v tom je Bůh bezmocný. V knize Jóbově je nám dáno nahlédnout za tento viditelný svět, ve kterém se dějí věci neslučitelné s představou dobrého Boha. Je zde skutečný vesmírný spor mezi dobrem a zlem. Jsou do něj vtaženi lidé i celá příroda. Vždyť i ona ''lká a touží po vysvobození...''

Boží vítězství už přišlo a ještě znovu přijde. Nejprve se Boží moc projevila při stvoření. Bible nám ale sděluje překvapující zprávu - podruhé se projevila činem, který se vymyká naší lidské představě o moci. ''Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného...'' (1. list Korintským 1,22.23). Druhý projev Boží moci se odehrál za jeruzalémskou hradbou na místě zvaném ''místo lebek'' - Golgota. Že by smrt na kříži byla manifestace moci ukřižovaného, to je z lidského pohledu naprostý nesmysl. ''...Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství'' (1. list Korintským 1,23).

Spartakus přibitý v roce 71 př. Kr. spolu se svými 6 000 druhy na křížích u silnice Via Appia vedoucí z Říma do Capuy je symbolem porážky otroků a triumfu moci Říma. Čí triumf je umírající Ježíš o sto let později? Je to manifestace Boží lásky k jeho stvoření. ''V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna...'' (1. list Janův 4,9)

Žijeme v období, kdy je Bůh mocný i bezmocný. Je to ale dobrovolná bezmoc. Bohu se nic nevymklo z rukou. Jen trochu své ruce rozevřel, aby mu je mohl římský voják přibít na kříž. Víš, že mám moc tě vydat na smrt? připomíná nadutě římský protektor Pilát Muži z Nazaretu. Ježíšova odpověď nám zcela jasně vysvětluje celé drama světových dějin. ''Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry...'' (Jan 19,10.11). Bůh jako by na určitou dobu otálel a nechal zlo, aby se projevilo. Lidé jsou vydáni následkům svých rozhodnutí a činů. ''Co člověk rozsévá, to žne...'' Otec, který by neustále zahlazoval synovy špatné činy, by nebyl moudrým vychovatelem.

Tento stav Boží trpělivosti se světem se ale blíží ke konci. Prostřednictvím proroka Bůh volá: ''Již dost dlouho jsem mlčel...'' Ježíš slíbil, že opět přijde s mocí a velikou slávou (Matouš 24,30). Pak dojde k plnému zjevení Boží moci, o které již nebude žádných pochyb. Apoštol Pavel se nám svěřil se svou touhou a nadějí: ''...abych poznal jej a moc jeho vzkříšení...'' (Filipským 3,10). Tuto svou moc Bůh demonstroval při vzkříšení Ježíše. Tam, kde člověk končí, Bůh své zvláštní působení v našem světě teprve začal. Proto nám mohl Ježíš slíbit: Já jsem s vámi až do konce světa (Matouš 28,20).

(Úryvek z knihy Vrabcova píseň o naději, str. 46 - 48)