Hledáček
Zdravotní přednášky
(odkazy na You Tube)

Prof. Dr. Walter Veith (titulky)
Život v celé své kráse
Tvoje zdraví Tvoje volba
Sedíme na časované bombě
Neuvěřitelná pravda o mléku
Zdraví a štěstí
Čisté a nečisté (SK dabing)

Dr. Tim Riesenberger (titulky)
Cukrovka
Rakovina

Barbara O'Nell: (dabing)
Obklady a jejich použití
Důležitost vody a soli
Cvičení jinak
Fantastický tuk
Skutečná příčina nemocí
Hormonální nerovnováha
Játra - váš projektový manažer
Čistý vzduch a střídmost
Útvar odvozu odpadů v lidském těle
Obrázky pro radost - Lila-JK
Biblické přednášky
(odkazy na You Tube)

Prof. Dr. Walter Veith (dabing)
Jen prostý člověk?

Ferdinand Varga -
série přednášek APOKALYPSA:
Čo učí Biblia o Islame
Čo učí Biblia o budúcnosti EU
Biblia o historii kresťanstva
Biblia o úlohe USA a Vatikánu
Čo hovorí Biblia o konci sveta
Čo učí Biblia o smrti
Tajomstvo šťastia podl'a Biblie
Tajomstvo čistého myslenia


Doug Batchelor -
série přednášek
ZJEVENÍ PRO DNEŠEK
VŠECHNO MÍŘÍ KE ZMĚNĚ
Přicházející vytržení podle Zjevení
Poslední pozemská říše
Stvořil Bůh Ďábla?
Maximální oběť
Nezměnitelný zákon
Velkolepé království
Odpočinek od naší práce
Nejbohatší poustevník
Okouzlující duchové
Závěrečná ohnivá bouře
Ďáblův žalář
Očištění svatyně
Zrozen z řeky
Klanění se šelmě
Označen pro smrt
Žena pravdy
Dceřin smrtící tanec
Babylónská hostina
Královští vyslanci
Cíl zbožných


Ronny Schreiber -
série přednášek
CESTA BEZ MOŽNOSTI NÁVRATU
Amazing Discoveries - CZ dabing
Covid-19 a nový světový řád
Přísně tajný plán
Temná tvář církve
Změna klimatu a role USA
Naočkujte celý svět!
Spiknutí končí


Cliff Goldstein -
cyklus 35 filozoficko-teologických úvah
HopeTV - CZ dabing
Cliff! - FILOZOFIE PRO DNEŠEK:
Co zažil Bryan Magee
Slyšet, vidět, dotknout se
Morální imperativ
Kvantový skok
Želvy odshora dolů
Břímě bezvýznamnosti
Pomatenec
Smysl bytí
Ale jsou tu také děti...
Čekání na Godota (ještě pořád)
Wittgensteinovy hranice
Cliffordův princip
Věda a naděje
Smrt Ivana Iljice
Smysl života
Ztracené hodinky Davida Humea
Nejjistější věda
Kýchání do tajfunu
Kdo stvořil toho Boha
Počítačové hry
Od Darwina přes Dachau po Dawkinse
Třpyt nových galaxií
Rebel
Odysseův ostrov
Na počátku
Cliffův výlet
Alternativní dějiny
Vyvolení
Zajoncova krabice
Věda funguje
Páté a poslední království
Proč je tu něco místo ničeho
Všichni mrtví tohoto světa
Flewův útěk
Ve jménu žádného Boha

info@knihy-studanka.cz
VÁLKA STEJNĚ SKUTEČNÁ JAKO VÍTĚZSTVÍ

120,-
skladem

Vaughn Allen

 

„Existuje-li něco jako „tajná zbraň“ ve velkém dramatu věků, pak to velmi dobře může být důkladné proniknutí do podstaty věci. Přesně to naleznete na stránkách této knihy.“ (Dr. George H. Akers) A tuto „tajnou zbraň“ skutečně potřebujeme! Z kázání i z Bible jsme slýchali, že satan je poražený nepřítel – že vítězství náleží Kristu. Jak si pak ale vysvětlíme zřejmý úspěch tohoto nepřítele?

Proč křesťané, kteří žijí na vítězné straně této války, stále ještě zakoušejí duchovní porážky a překážky způsobené démony, dokonce i posedlost démonem? Je zde něco, co satan ví, a my ne – nebo o tom nechceme slyšet?</>

Kniha „Válka stejně skutečné jako vítězství“ vám otevře oči, co se týče taktik, kterých satan s velkým úspěchem používá v boji proti Božímu lidu. Ukazuje, jak se můžeme stát více než dobyvateli skrze Toho, který nás miluje. Žádný křesťan, kterému záleží na vítězství nad nepřítelem v těchto závěrečných scénách dramatu věků, by neměl postrádat tuto knihu. Zvolili jste dobře. Vítězství je vaše, uplatněte na ně nárok!

 

Měkká vazba, rozměry 14 x 20 cm, 96 stran

 

 

OVLÁDÁNÍ DÉMONY

Oddaní křesťané nemusejí být satanem jen sužováni, mohou být dočasně tímto nepřítelem i ovládáni. Petr, jedna z významných postav dvanácti učedníků, zažil tuto zkušenost krátce před koncem Kristova poslání. Tato událost je zaznamenána u Matouše 16,21-23. Když se Ježíš snažil vysvětlit svým učedníkům, „že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen,“ Petr jej za to pokáral.

Ale ve skutečnosti to nebyl Patr, kdo pronesl tato slova výtky. V tomto oka,žiku Petrovu mysl ovládl satan. Petr byl přirozeně impulzivní. Satan využil Petrovy slabosti a přiměl ho, že domýšlivě protiřečil Kristovu tvrzení. Ač si toho nebyl vědom, v této chvíli byl pod nadvládou satana a svůj hlas propůjčil satanovým myšlenkám. Ale Ježíš odhalil satanovu přítomnost a vliv. Jeho odpověď Petrovi byla proto adresována pravému mluvčímu: „Jdi mi z cesty, satane!“ Snad Bůh dovolil, aby se tato událost Petrovi přihodila, aby Petr i my, kteří přijdeme po něm, jsme si uvědomili, jak je satan lstivý a jak jsme v každěm okamžikum závislí na Kristu. Satan využije našich osobních slabostí nyní, právě tak jako v době Petrovy existence. Není dnes méně obratný, než byl tehdy, naopak jeho obratnost se za 2000 let dodatečné praxe vybrousila. A k naší hanbě řečeno nás satan, právě tak jako zneužil Petra, často používá jako své agenty ke zranění těch, kteří nám nechtěli ublížit. Kdo z nás nechtěl odvolat slova, která někoho zranila, když jsme později přehodnotili své jednání a zjistili, že nepocházela ze správného zdroje. Podobně jako Petr se můžeme dostat pod satanovu nadvládu, pokud nebudeme ustavičně ve střehu. I tato skutečnost je součástí velkého sporu.

(Válka stejně skutečná jako vítězství, str. 30-31)