Hledáček


Pár bezmasých receptů


Zdravotní přednášky
(odkazy na You Tube)

Barbara O'Nell:
Obklady a jejich použití
Důležitost vody a soli
Cvičení jinak
Fantastický tuk
Skutečná příčina nemocí
Hormonální nerovnováha
Játra - váš projektový manažer
Čistý vzduch a střídmost
Útvar odvozu odpadů v lidském těle

Biblické přednášky
(odkazy na You Tube)

Prof. Dr. Walter Veith (dabing)
Jen prostý člověk?
(Ježíš - podvodník, nebo Mesiáš?)

Ferdinand Varga -
série přednášek APOKALYPSA:
Čo učí Biblia o Islame
Čo učí Biblia o budúcnosti EU
Biblia o historii kresťanstva
Biblia o úlohe USA a Vatikánu
Čo hovorí Biblia o konci sveta
Čo učí Biblia o smrti
Tajomstvo šťastia podl'a Biblie
Tajomstvo čistého myslenia
Obrázky pro radost
Doporučený balíček

- platba převodem na účet ... 79 Kč

- platba dobírkou ...139 Kč

podrobněji a další možnosti

- viz Obchodní pravidla

Odkazy

CZIN.eu

VÁLKA STEJNĚ SKUTEČNÁ JAKO VÍTĚZSTVÍ

Cena:120.00
skladem
Vložit do košíku

Vaughn Allen

 

„Existuje-li něco jako „tajná zbraň“ ve velkém dramatu věků, pak to velmi dobře může být důkladné proniknutí do podstaty věci. Přesně to naleznete na stránkách této knihy.“ (Dr. George H. Akers) A tuto „tajnou zbraň“ skutečně potřebujeme! Z kázání i z Bible jsme slýchali, že satan je poražený nepřítel – že vítězství náleží Kristu. Jak si pak ale vysvětlíme zřejmý úspěch tohoto nepřítele?

Proč křesťané, kteří žijí na vítězné straně této války, stále ještě zakoušejí duchovní porážky a překážky způsobené démony, dokonce i posedlost démonem? Je zde něco, co satan ví, a my ne – nebo o tom nechceme slyšet?</>

Kniha „Válka stejně skutečné jako vítězství“ vám otevře oči, co se týče taktik, kterých satan s velkým úspěchem používá v boji proti Božímu lidu. Ukazuje, jak se můžeme stát více než dobyvateli skrze Toho, který nás miluje. Žádný křesťan, kterému záleží na vítězství nad nepřítelem v těchto závěrečných scénách dramatu věků, by neměl postrádat tuto knihu. Zvolili jste dobře. Vítězství je vaše, uplatněte na ně nárok!

 

Měkká vazba, rozměry 14 x 20 cm, 96 stran

 

 

OVLÁDÁNÍ DÉMONY

Oddaní křesťané nemusejí být satanem jen sužováni, mohou být dočasně tímto nepřítelem i ovládáni. Petr, jedna z významných postav dvanácti učedníků, zažil tuto zkušenost krátce před koncem Kristova poslání. Tato událost je zaznamenána u Matouše 16,21-23. Když se Ježíš snažil vysvětlit svým učedníkům, „že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen,“ Petr jej za to pokáral.

Ale ve skutečnosti to nebyl Patr, kdo pronesl tato slova výtky. V tomto oka,žiku Petrovu mysl ovládl satan. Petr byl přirozeně impulzivní. Satan využil Petrovy slabosti a přiměl ho, že domýšlivě protiřečil Kristovu tvrzení. Ač si toho nebyl vědom, v této chvíli byl pod nadvládou satana a svůj hlas propůjčil satanovým myšlenkám. Ale Ježíš odhalil satanovu přítomnost a vliv. Jeho odpověď Petrovi byla proto adresována pravému mluvčímu: „Jdi mi z cesty, satane!“ Snad Bůh dovolil, aby se tato událost Petrovi přihodila, aby Petr i my, kteří přijdeme po něm, jsme si uvědomili, jak je satan lstivý a jak jsme v každěm okamžikum závislí na Kristu. Satan využije našich osobních slabostí nyní, právě tak jako v době Petrovy existence. Není dnes méně obratný, než byl tehdy, naopak jeho obratnost se za 2000 let dodatečné praxe vybrousila. A k naší hanbě řečeno nás satan, právě tak jako zneužil Petra, často používá jako své agenty ke zranění těch, kteří nám nechtěli ublížit. Kdo z nás nechtěl odvolat slova, která někoho zranila, když jsme později přehodnotili své jednání a zjistili, že nepocházela ze správného zdroje. Podobně jako Petr se můžeme dostat pod satanovu nadvládu, pokud nebudeme ustavičně ve střehu. I tato skutečnost je součástí velkého sporu.

(Válka stejně skutečná jako vítězství, str. 30-31)