BALÍČEK SE SLEVOU
Drama věků (sada 1-5)

Cena:998.00
skladem
Vložit do košíku

Ellen Gould Whiteová

Všech pět dílů pentalogie Drama věků s 15% slevou.
Plná cena 1170 Kč, ušetříte 172 Kč (třeba na poštovné).

 

Historie a budoucnost lidstva podle Bible
Jednotlivé díly na sebe volně navazují. 

 

Autorka v těchto pěti svazcích sleduje dramatický zápas mezi dobrem a zlem v biblickém kontextu. Vznik vzpoury ve vesmíru (v nebi), přenesení vzpoury na naši planetu, Boží milost a nabídka záchrany oklamaným lidem, Kain a Ábel, celosvětová potopa, Babylonská věž, Abraham, Mojžíš, oddělení izraelského národa pro splnění Božího plánu příchodu Mesiáše, první příchod Ježíše Krista, přenesení poslání tělesného Izraele na duchovní Izrael (křesťany), předpovězené odpadnutí v křesťanství, reformace, složitá situace v "Době konce" při vznikání nového - duchovního Babylonu, narůstající projevy zla (katastrofy, mezilidské vztahy, okultismus), celosvětové hlásání pravého evangelia před blížícím se Armagedonem a nakonec nádherná vize šťastné budoucnosti po návratu Ježíše Krista jako Pána a Krále celého vesmíru.

Celá historie lidstva vykreslená na pozadí nám ukrytého skutečného boje mezi Kristem a Satanem, představitely Dobra a Zla, do kterého jsme my lidé všichni vtaženi. Svým životem obdařeným svobodnou volbou se každý člověk stává spojencem jedné nebo druhé strany a sám takto rozhoduje o svém věčném údělu.

 

Tuhá vazba, rozměry 17x24 cm, celkem 2.130 stran vč. barevných příloh